Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift

Regjeringen varsler at den tar sikte på å innføre fritak for merverdiavgift slik at trykte tidsskrift som er fritatt for merverdiavgift også kan gis ut elektronisk med fritak for merverdiavgift.

Les mer i Prop. 86 LS (2017–2018) kapittel 8.