Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur

Regjeringen foreslår å bevilge 17,5 millioner kroner til etablering av Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur ved Campus Ås. Pengene er en engangstildeling i 2018.