Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Naturalytelser i arbeidsforhold

Regjeringen foreslår lovendringer som avklarer at arbeidsgiver har plikt til å innrapportere, gjøre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle naturalytelser de ansatte mottar i arbeidsforholdet. Dette gjelder også når ytelsene kommer via en forretningsforbindelse.

Regjeringen varsler også forenklinger av reglene for verdsetting av visse naturalytelser, klargjøring av vilkårene for skattefrie personalrabatter og forenklinger av reglene for enkelte andre naturalytelser.