Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Negativ Sosial kontroll

Regjeringen foreslår å bevilge 17,5 millioner kroner i 2018 til innsatsen mot tvang og negativ sosial kontroll:

  • 10 millioner kroner går til frivillige organisasjoner som jobber for å forebygge tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige inngrep i unges frihet.
  • 4 millioner kroner skal styrke ordningen med minoritetsrådgivere, fra 25 til 38 rådgivere. Minoritetsrådgiveres oppgave er å gi råd og veilede utsatte elever.
  • 3,5 millioner kroner går til opplysningsarbeid. Det skal opprettes en informasjonsportal om negativ sosial kontroll, informasjonsmateriell skal bli oversatt til flere språk, og den digitale veiviseren om kjønnslemlestelse skal utvikles.