Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Økt områdestruktur i Heimevernet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Heimevernet med 11 millioner kroner til en økning av områdestrukturen på 2 000 soldater, mer trening for utvalgte avdelinger og kompetanseheving for soldater og befal. Heimevernet gjennomfører flere kurs årlig for å øke kompetansen hos befal og soldater innen operativ planlegging og ledelse på lag- og troppsnivå. I tillegg skal bevilgningen legge til rette for å øke den årlige treningen av HV-16 i Troms til henholdsvis fem og sju dager for soldater og befal, tilsvarende øvingsmønsteret som er innført i HV-17 i Finnmark.