Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oljekorrigert budsjettbalanse

I Revidert nasjonalbudsjett 2018 er det oljekorrigerte underskuddet i 2018 anslått til 245,4 milliarder kroner. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2018 er anslått til 225,5 milliarder kroner. Oljekorrigert budsjettbalanse er differansen mellom budsjettets inntekter og utgifter når statens inntekter og utgifter fra oljevirksomheten holdes utenfor.

Se også strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd og handlingsregelen