Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oljepris

Det offentliggjøres tall for prisen på flere typer olje. Den mest relevante for Norge er prisen på Nordsjøolje (Brentblend-prisen). Oljeprisen oppgis vanligvis i dollar per fat. I Revidert nasjonalbudsjett 2018 er det lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris per fat på 519 kroner i år og 472 kroner neste år, målt i faste 2018-kroner. Videre er det lagt til grunn at oljeprisen øker gradvis til 523 kroner per fat fra og med 2025 (målt i faste 2018-kroner).