Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pensjonskostnader for ideelle organisasjoner

Regjeringen fremmet forslag om en tilskuddsordning for ideelle og enkelte andre virksomheters historiske pensjonskostnader i statsbudsjettet for 2018. Dette gjelder virksomheter som har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester. Stortinget ønsket at det skulle arbeides videre med saken før ordningen ble vedtatt. Regjeringen tar sikte på at budsjett- og lovforslag skal fremmes høsten 2019.