Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Petroleums­inntekter

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 224 milliarder kroner i 2018.

Samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten var 194,4 milliarder kroner i 2017, og netto kontantstrømmen var 167,8 milliarder kroner.

Statens netto kontantstrøm består av skatter, avgifter, aksjeutbytte fra Statoil og netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).