Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pleiepenger

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til pleiepenger i 2018 med 276 millioner kroner.

Nedjusteringen skyldes at effekten i 2018 av ny pleiepengeordning, som trådte i kraft 1. oktober 2017, er nedjustert i forhold til det som var lagt til grunn i saldert budsjett. Bakgrunnen for dette er at regnskapstallene for 2017 og opplysninger fra forvaltningen tyder på at det vil ta noe lengre tid enn tidligere lagt til grunn før effekten av ny pleiepengeordning inntreffer.