Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Post

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kjøp av post- og banktjenester i 2018 med 342 millioner kroner, til 603,7 millioner kroner. Økningen i kompensasjon er foreslått på bakgrunn av nye beregninger som viser at en vesentlig større andel av den leveringspliktige postomdelingen til Posten Norge AS er ulønnsom. Posten er per i dag pliktig til å omdele post fem dager i uken over hele landet.