Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Profilering av grønne løsninger

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Innovasjon Norges arbeid med å synliggjøre norske, grønne løsninger for økt eksport og for å trekke internasjonale investorer til Norge.

Bevilgningen vil bidra til utvikling og innhold i Innovasjon Norges digitale «utstillingsvindu» for norske grønne løsninger slik at ordningen kan bli operativ fra 2018.