Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Reindriftsnæringen, avgiftslettelser på driftsmidler

Regjeringen varslet i statsbudsjettet for 2018 at avgiftslettelser for snøskutere og ATV-er til bruk i reindriftsnæringen skal utredes og følges opp senest i revidert nasjonalbudsjett i 2018. Forslag om fritak for engangsavgift, samt fradragsrett for merverdiavgift for snøskutere og ATV-er til bruk i reindriftsnæringen er nå på høring.

Les mer i Prop. 86 LS (2017–2018) kapittel 7.