Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Såkornfond med profil mot IKT-næringen

Det ble i statsbudsjettet for 2017 bevilget midler til et nytt landsdekkende såkornfond for IKT-næringen. For å opprette fondet så fort som mulig, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til fondet og endre innretningen. Det innebærer at bransjebegrensningen mot IKT-næringen fjernes og at den statlige kapitaldeltakelsen økes med 25 millioner kroner, slik at fondets totale størrelse blir på minimum 300 millioner kroner.

Forvalterne av fondet vil selv ha mulighet til å velge investeringsprofil for fondet, som for eksempel IKT.