Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Seriøsitetsregisteret

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til Seriøsitetsregisteret med 5,7 millioner kroner fordi forslaget om opprettelsen av registeret trekkes .

Seriøsitetsregisteret skulle etter planen finansieres gjennom gebyrer. Det foreslås derfor å redusere inntektene like mye.

Etter planen skulle seriøsitetsregisteret starte opp 1.1.2018, men på grunn av motforestillinger fra sentrale aktører, særlig i byggenæringen, er forslaget om å opprette et seriøsitetsregister trukket.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsetter et uavhengig ekspertutvalg som skal vurdere om dagens virkemidler bidrar til å oppnå målsettingen om forsvarlig byggkvalitet og aktører som er kvalifiserte og seriøse eller om det er nødvendig med andre virkemidler.

Se stikkord om Håndverkerportalen