Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skolemiljø

Regjeringen foreslår å å øke bevilgningen til håndhevingsordningen i skolemiljøsaker med 17 millioner kroner i 2018, til totalt 34 millioner kroner i 2018. Det vil doble fylkesmannens kapasitet, og gi raskere behandling av klager fra barn og elever som opplever mobbing.