Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skrantesyke - Chronic Wasting Disease

Chronic Wasting Disease - CWD (skrantesyke) er en prionsykdom hos hjortedyr som ble påvist hos villrein og elg i Norge i 2016.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Mattilsynets arbeid med CWD/skrantesyke med 15 millioner kroner.

Økningen vil gå til arbeidet med smittesikring i Nordfjella sone 1 etter at villreinflokken der nå er tatt ut, samt til overvåkning og kunnskap om mulig forekomst av sykdommen i resten av landet.