Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statnett SF - utbytte

Konsernets overskudd etter skatt for 2017 ble 1 304 millioner kroner. For regnskapsåret 2017 er utbyttet fastsatt til 25 prosent av konsernets årsresultat etter skatt.

På denne bakgrunn legges det til grunn et utbytte på 326 millioner kroner i 2018, en reduksjon på 10 millioner kroner.

Se omtale under Olje- og energi­departementet, kapittel 5680