Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statoil ASA - utbytteaksjer

Statoil ASA innførte i 2016 et utbytteaksjeprogram som ga aksjeeierne i Statoil et valg mellom å motta utbytte helt eller delvis i form av kontanter eller nyutstedte aksjer til rabattert pris. Programmet ble avsluttet med utbetalingen av utbytte for tredje kvartal 2017 som ble foretatt i mars 2018. Staten deltok i programmet med forutsetning om at eierandelen ble holdt konstant på 67 prosent gjennom hele programmets varighet.

Det ble utstedt nye aksjer til staten for om lag 1 754 millioner kroner, en reduksjon på 146 millioner kroner fra anslaget i Saldert budsjett 2018.

Se omtale under Olje- og energi­departementet, kapitlene 1811 og 4811