Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Strukturelt, oljekorrigert underskudd

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet blir gjerne omtalt som bruken av oljeinntekter i statsbudsjettet. Det er det strukturelle underskuddet som vurderes opp mot handlingsregelen i den løpende utformingen av budsjettpolitikken. Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd er et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, når det korrigeres for konjunkturutviklingen, regnskapsomlegginger og enkelte andre forhold. 

I Revidert nasjonalbudsjett 2018 er det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2018 anslått til 225,5 milliarder kroner. Det er en økning på 6 milliarder 2018-kroner fra 2017. 

Bruken av oljeinntekter i 2018 utgjør 2,7 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2018. 

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2018 tilsvarer 7,6 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.