Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Studieplasser

Regjeringen foreslår å bevilge 700 000 kroner til å finansiere et videreutdanningstilbud for jødiske veivisere ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Tiltaket er en oppfølging av regjeringens handlingsplan mot antisemittisme.

Ungdommene som blir utdannet som jødiske veivisere besøker norske skoleungdommer med et undervisningsopplegg som skal gi økt kunnskap om jødisk kultur og bidra til å bekjempe antisemittisme i Norge.