Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykepenger

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til sykepenger for arbeidstakere i 2018 med 1 200 millioner kroner.

Nedjusteringen skyldes at det trygdefinansierte sykefraværet ble redusert med 1,5 prosent fra 2016 til 2017, mot antatt nullvekst i saldert budsjett. Et lavere inngangsnivå fra 2017 medfører lavere utgifter på posten enn anslått i saldert budsjett. Nedjusteringen skyldes også at det nå forventes en reduksjon i det trygdefinansierte sykefraværet på to prosent i 2018, mot en antatt nullvekst i saldert budsjett. Videre er anslått vekst i sykepengegrunnlaget (lønnsvekst) nedjustert. Alle disse endringene trekker i retning av lavere utgifter på posten.