Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sysselsettingsandel

Sysselsettingsandelen er sysselsatte i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder eller i en gitt aldersgruppe.

Ifølge arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå falt sysselsettingsandelen fra 67,0 prosent. i 2016 til 66,7 prosent i 2017. Andelen tok seg opp i 1. kvartal 2018 etter å ha holdt seg stabil gjennom fjoråret. Andelen ligger relativt høyt i Norge sammenlignet med andre land.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2018, avsnitt 2.1