Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

TryggEst

I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget midler til utprøving av TryggEst i utvalgte kommuner. TryggEst er et prosjekt i Bufdir for å beskytte særlige sårbare voksne mot vold og overgrep. TryggEst skal gjøre kommunene som deltar bedre i stand til å ta hand om lovpålagte oppgaver på en systematisk måte og gi bedre vern for risikoutsatte voksne. Følgende tilskuddsmottakere er valgt ut for 2018: Porsanger kommune, Alta kommune, Tromsø kommune, Hitra kommune, Trondheim kommune, Kristiansund kommune, Samarbeidende enhet i Moss, Våler, Råde og Rygge kommune, samt Bydel Stovner og Bydel Ullern i Oslo kommune.

Se også Barne- og likestillingsdepartementets omtale i proposisjonen