Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Uføretrygd

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til uføretrygd i 2018 med 870 millioner kroner.

Økningen skyldes at anslaget for gjennomsnittlig antall mottakere i 2018 er økt med om lag 4 500 mottakere til om lag 322 400 mottakere, sammenlignet med saldert budsjett. Det skyldes hovedsakelig en høyere overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd i andre halvdel av 2017 og så langt i 2018.

I motsatt retning trekker en nedjustering av anslaget for gjennomsnittlig ytelse per mottaker, der mesteparten skyldes redusert anslag for gjennomsnittlig grunnbeløp i 2018, sammenlignet med det som ble lagt til grunn i saldert budsjett.