Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utbetalingsmeldinger på papir

Arbeids- og velferdsetaten vil fra og med utbetalingsmeldingen for juli 2018 innføre en løsning der pensjonister og uføre som ønsker det, kan få utbetalingsmeldinger på papir.

Løsningen innebærer at Arbeids- og velferdsetaten legger Difis reservasjonsregister til grunn, og sender utbetalingsmelding til dem som har registrert seg og deretter reservert seg der.

Brukerne må aktivt melde fra til Difi om at de ønsker å reservere seg mot all digital post. Difi tilbyr allerede i dag brukere å reservere seg uavhengig av om henvendelsen til Difi kommer digitalt, på telefon, eller per brev.