Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utenlandske arbeidstakere

Regjeringen foreslår å innføre enklere regler for utenlandske arbeidstakere på midlertidig opphold. Ordningen innebærer at arbeidsinntekter skattlegges etter bruttometode med en sats. Det gis ingen fradrag i ordningen.

Samtidig foreslår regjeringen å oppheve standardfradraget for utenlandske arbeidstakere. Standardfradraget beholdes for utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere fordi disse ikke kan inngå i den nye ordningen.

Les mer i Prop. 86 LS (2017–2018) kapittel 4.