Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter innen havbruksnæringen som innebærer betydelig innovasjon og investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som havbruksnæringen står overfor. Som en prøveordning var det i en toårsperiode mulig å søke om utviklingstillatelser, fra november 2015 til november 2017.

Grunnet kompleksiteten i søknadene og antall søknader er saksbehandlingen krevende for Fiskeridirektoratet. Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til Fiskeridirektoratet til kjøp av kompetanse/konsulenttjenester for raskere saksbehandling av utviklingstillatelser.