Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til reparasjon av bruer i de tre nordligste fylkene. Midlene skal gå til strakstiltak for å motvirke skadene på E6 Kjerringstraumen i Nordland, E10 Tjeldsundbrua i Troms og rv 94 Kvalsundbrua i Finnmark.