Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Yrkesdeltakelse

Yrkesdeltakelsen er arbeidsstyrken som andel av befolkningen i yrkesaktiv alder eller i en gitt aldersgruppe. Arbeidsstyrken er i sin tur summen av arbeidsledige og sysselsatte.

Yrkesdeltakelsen falt fra 70,4 prosent i 2016 til 69,7 prosent i 2017, ifølge tall fra arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.

Se omtale i avsnitt 2.1 i Revidert nasjonalbudsjett 2018