Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Boazodoalloealáhus, divatgeahpádusat doaibmareaidduin

Ráđđehus almmuhii 2018 stáhtabušeahta oktavuođas ahte divatgeahpádusat skohteris ja ATV:s mat geavahuvvojit boazodoalus galget guorahallojuvvot ja čuovvuluvvot 2018 reviderejuvvon nationálabušeahtas. Evttohus ahte boazodoallit eai galgga dárbbašit máksit geardedivada ja lassiarvodivada go ostet skohteriid ja ATV lea dál sáddejuvvon gulaskuddamii.