Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sámegielaid hálddašanguovlu

Ráđđehus evttoha Sámediggái juolludit 2 miljovnna kruvnnu gokčat lassigoluid go Plassje suohkan lahttuduvvo sámegielaid hálddašanguvlui. Evttohuvvo ahte Plassje suohkana searvan čađahuvvo suoidnemánu 1.b.2018. Searvan mielddisbuktá 4 miljovnna kruvnnu sturrosaš goluid 2019 rájes.