Revidert budsjett 2019

– Arbeidsledigheten går ned over hele landet, og nå kommer en stadig større andel av oss i jobb. Det er ekstra gledelig at fire av fem arbeidsplasser blir skapt i privat sektor. Det styrker bærekraften i velferdssamfunnet.

Pressemeldinger

Den gode utviklingen i norsk økonomi fortsetter

Det går godt i norsk økonomi. Flere kommer i jobb, og veksten er høy. Investeringsviljen i fastlandsbedriftene har ikke vært sterkere på ti år. Den positive utviklingen ser ut til å fortsette fremover.

Nøkkeltall i Revidert nasjonalbudsjett 2019

Det går godt i norsk økonomi. I Revidert nasjonalbudsjett 2019 anslås BNP for Fastlands-Norge å vokse med 2,7 prosent i år og 2,5 prosent neste år. Det er høyere enn den langsiktige trenden.

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker

Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019. – Fritakene vil sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, og er i takt med den digitale utviklingen i samfunnet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Svarbrev til Stortinget

Svarbrev til StortingetFinansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse ut fortløpende her

Revidert budsjett på 1-2-3

Revidert budsjett på 1-2-3Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til revidert budsjett for 2019

Tallene bak figurene

Tallene bak figureneHer finner du tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2019

Fem ting om revidert nasjonalbudsjett

Fem ting om revidert nasjonalbudsjettRevidert nasjonalbudsjett er oftest forkortet til RNB. Men hva er det egentlig?

Dette betyr RNB 2019 for deg

Dette betyr RNB 2019 for degRNB inneholder forslag til større og mindre endringer også for deg som forbruker

Viktige datoer i 2019

Viktige datoer i 201914. mai: Revidert budsjett
7. okt: Statsbudsjettet 2020