Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 80 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Beredskapslagring av matkorn Publisert: 23.05.2019 18:23
 • Svar på spørsmål 95 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Bevilgning til bredbåndsutbygging i kommuner og fylkeskommuner Publisert: 23.05.2019 18:23
 • Svar på spørsmål 84 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Regelrådet - kostnader Publisert: 23.05.2019 18:23
 • Svar på spørsmål 74 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Utvikling i antall statlige direktorater og tilsyn Publisert: 23.05.2019 18:23
 • Svar på spørsmål 72 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Nytt regjeringskvartal – økt arealnorm Publisert: 23.05.2019 18:23
 • Svar på spørsmål 69 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Sosialhjelp- utgiftsutvikling Publisert: 23.05.2019 18:23
 • Svar på spørsmål 66 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Tildeling av midler til frivillighetssentralene Publisert: 23.05.2019 18:23
 • Svar på spørsmål 64 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Sosialhjelp - regelverksendringer AAP Publisert: 23.05.2019 18:23
 • Svar på spørsmål 63 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Merkur-programmet Publisert: 23.05.2019 18:23
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Fishing for litter Publisert: 23.05.2019 18:23
 • Svar på spørsmål 55 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Avansert biodrivstoff Publisert: 23.05.2019 18:22
 • Svar på spørsmål 54 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Initiativer for produksjon av avansert biodrivstoff Publisert: 23.05.2019 18:22
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Innvandrere og arbeidstid Publisert: 23.05.2019 18:22
 • Svar på spørsmål 20 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Arbeidstid blant innvandrere Publisert: 23.05.2019 18:22
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 20.05.2019
  Klimasats Publisert: 23.05.2019 18:22
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - VTA-plasser Publisert: 23.05.2019 18:22
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Finsk vs norsk offentlig sektor Publisert: 23.05.2019 18:22
 • Svar på spørsmål 280 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Realvekst, statsbudsjettets utgifter Publisert: 23.05.2019 18:22
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
  Bidragsforskott - konsekvenser av kutt 2018 Publisert: 23.05.2019 18:22
 • Svar på spørsmål 288 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Oversikt ABE-tiltak siden 2013 Publisert: 23.05.2019 18:22
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 20.05.2019
  NAV - bemanning og ABE-reform Publisert: 23.05.2019 18:22
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
  Bidragsforskott - kutt 2018 Publisert: 23.05.2019 18:22
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
  Trygderetten - antall ubehandlede saker Publisert: 23.05.2019 18:22
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019

  Sysselsetting og arbeidsledighet blant innvandrere

  Publisert: 23.05.2019 18:22