Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for enkeltartikler Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 135 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for digitale og fysiske lydbøker Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 134 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for elektronisk journalistikk Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 207 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Klimagassutslipp

  Publisert: 31.07.2019 09:03
 • Svar på spørsmål 306 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyeffekt av å øke avgiftene på alkoholholdige drikkevarer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 307 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyeffekt av å øke avgiftene på tobakksvarer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Avgiftsforskjell WLTP Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 303 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgift på alternativ behandling Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fjerne 350-kronersgrensen Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 300 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innføre merverdiavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 301 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Engangsavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 302 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Engangsavgift med vektfradrag for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 292 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing redusert omfang svart økonomi Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innføre merverdiavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 291 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing mindre svart arbeid Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Klimaavgift Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 290 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Skattetilpasning fra multinasjonale selskaper Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 259 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Utslippsmålene i Prop 94 S Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 243 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Merverdiavgift på tidsskrifter Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 217 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Provenyvirkning av å øke CO2-avgiften Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 208 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Økning i salget av nullutslippbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
  Private helseforsikringer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
  Merverdavgift på alternativ behandling Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 108 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Gjennomsnittleg skatt for befolkninga og ulike grupper av invandrarar

  Publisert: 05.07.2019 10:45
 • Svar på spørsmål 106 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Avgift på fly Publisert: 05.07.2019 10:41
 • Svar på spørsmål 105 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Mva - grenseoverskridende forhold Publisert: 05.07.2019 10:35
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgift på internasjonal transport Publisert: 05.07.2019 10:32
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Kjøp av ny bil under Solberg

  Publisert: 05.07.2019 10:28
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Avgiftsendringer 2013-2019 og fordelingseffekter Publisert: 05.07.2019 10:25
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Fjerne 350 kronersgrensen for avgiftsfri innførsel Publisert: 05.07.2019 10:22
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019

  Pendlerfradrag

  Publisert: 04.07.2019 12:45
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Fordelingseffekter av skatter, avgifter og subsidier Publisert: 04.07.2019 12:38
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Gjennomsnittlige elbilfordeler

  Publisert: 20.06.2019 13:54
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019

  Utbytteskatt

  Publisert: 13.06.2019 15:36
 • Svar på spørsmål 367 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.06.2019
  Provenyeffekt foreldrepenger fra fødselsdato Publisert: 12.06.2019 08:21
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Økologisk grunnkart

  Publisert: 05.06.2019 11:37
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  CO2-fond Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt proveny økt verdsettelse næringseiendom Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  Produktivitetsvekst

  Publisert: 04.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  CO2-håndtering Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 281 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Vekst i BNP og offentlige utgifter Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 264 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 263 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
  Kap. 1820 , post 20/60/72
  Ber om oversikten over prioriterte prosjekter fra NVE og en oversikt over hvilke prosjekter som ville blitt prioritert hvis det hadde blitt bevilget hhv 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 og 500 millioner kroner mer på disse posten i statsbudsjettet for 2019.

  Spørsmålet er forelagt Olje- og energidepartementet, som har gitt følgende svar:

  «Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir bistand til forebygging av flom- og skredskader. NVE kan bistå kommunene enten med planlegging og gjennomføring av tiltak (post 22), eller ved tilskudd slik at kommunene selv eller en privat grunneier selv kan iverksette tiltak (post 60 og 72).

  NVE skal prioritere sin bistand til kommunene etter samfunnsøkonomiske kriterier, slik at samfunnet får mest mulig igjen i form av redusert risiko for flom- og skredskader. Det er NVE som prioriterer prosjekter basert på et faglig grunnlag, og departementet tar ikke stilling til valg mellom enkeltprosjekter. NVE gjør en årlig vurdering av hvilke tiltak som skal prioriteres innenfor budsjettrammene Stortinget fastsetter. Samtidig må kommunene prioritere midler til distriktsandel og tilrettelegging av tiltak, blant annet gjennom reguleringsarbeid.

  NVE har gjort en foreløpig prioritering av prosjekter og deler av prosjekter som direktoratet ser for seg å starte opp i 2019 over post 22. Det vises til tabell nedenfor. Enkelte av disse prosjektene vil gjennomføres over flere år, og det tas forbehold om at fremdriften kan justeres både ned eller opp da det er flere faktorer som påvirker denne.

  Sikringstiltak planlagt påbegynt i 2019 i NVEs regi (post 22):

  Fylke KommuneStedType tiltak
  TrøndelagStjørdalKrikbekken ved MonaErosjonssikring
  TrøndelagIndre FosenTronstad KorsgataErosjonssikring
  TrøndelagStjørdalStokkbekkenErosjonssikring
  TrøndelagVerdalHelgåa ved ÅkerengetErosjonssikring
  TrøndelagIndre FosenPrestelva StoraunetErosjonssikring
  TrøndelagVerdalBrokskitbekken Skredsikring
  TrøndelagGrongFormoSkredsikring
  Finnmark AltaTverrelvdalen SkoleSkredsikring
  Finnmark AltaSentrum v universitetetSkredsikring
  BuskerudKongsberg Hvittingfoss EvjuSkredsikring
  BuskerudKongsberg Hvittingfoss HaugenSkredsikring
  BuskerudKongsberg Hvittingfoss MyrahaugenSkredsikring
  BuskerudNedre EikerMjøndalen sentrumFlomsikring
  HordalandEidfjordLægreidsflata Flomsikring
  Sogn og FjordaneHornindal Vikaelva ved Grodås Flomskred
  Sogn og FjordaneHaramNiklaelvaFlomsikring
  Sogn og FjordaneHareid Gjerdeelva Flomsikring
  Sogn og FjordaneStrynStorelva InnvikFlomsikring
  HordalandVaksdal Kupebekken i DaleSkredsikring
  HedmarkRendalenTysla, ElvålFlomsikring
  OpplandSør-FronFlere Flomsikring
  OpplandØyerHaugsgutuaFlomsikring

  NVE har også en oversikt over identifiserte flom- og skredsikringstiltak for å sikre utsatt bebyggelse. Oversikten er basert på NVEs kartlegging av faresoner, behov som avdekkes gjennom flom- og skredhendelser og søknader fra kommuner. Oversikten viser kun tiltak med kostnadsoverslag over 5 mill. kroner. Oversikten er foreløpig, flere av tiltakene er ikke ferdig prosjekterte eller klare til gjennomføring og NVE har ikke vurdert samfunnsøkonomisk nytte for alle tiltakene. En slik oversikt vil kontinuerlig endres som følge av gjennomføring av tiltak og ny informasjon om fareområder. Totalt inneholder denne oversikten per nå tiltak for til sammen om lag 3,9 mrd. kroner. Oversikten med fordeling på fylker og kommuner finnes på NVEs hjemmeside: https://www.nve.no/flaum-og-skred/sikrings-og-miljotiltak/oversikt-over-behov-for-flom-og-skredsikringstiltak-sortert-pa-fylker-og-kommuner/

  Dersom bevilgningene over de nevnte budsjettpostene økes, vil NVE kunne iverksette flere prosjekter, men departementet kan ikke forskuttere NVEs prioritering av hvilke konkrete prosjekter innenfor denne oversikten som kan være aktuelle ved en eventuell økning av bevilgningen.

  Søknadene til flom- og skredforebygging og miljøtiltak har søknadsfrist 1. juli hvert år, og tilsagn og avslag sendes ut på begynnelsen av det påfølgende året. Søknadene som kom inn innen fristen i 2018 ble behandlet samlet høsten 2018, og vurdert og prioritert opp mot tilskuddsregelverket som ligger til grunn for søknadsbehandlingen. Tilsagn og avslag ble i hovedsak sendt ut på nyåret i 2019. I alt 14 søknader ble innvilget tilskudd, tilsvarende 76 mill. kroner. 13 søknader fikk avslag, tilsvarende nærmere 14 mill. kroner. NVE prioriterer bistand etter risiko, det vil si faregrad og konsekvens for skader på eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse. Søknadene som fikk innvilget tilskudd er saker hvor investering i sikring vil gi stor samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket.

  Søknadene som kommer inn til NVE innen 1. juli 2019 blir behandlet i høst, og tilsagn om tilskudd samt avslag vil gå ut i begynnelsen av 2020.

  Søknadene til kartlegging av kritiske punkt behandles fortløpende og separat fra søknader om tilskudd til sikrings- og miljøtiltak. Samlet pott for kartlegging av kritiske punkt i 2018 var 5 mill. kroner, og maksimalt søknadsbeløp pr. kommune er 200 000 kroner. De aller fleste søknadene til NVE blir innvilget.»

 • Svar på spørsmål 285 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  kutt/reformer

  Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 89 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Vei, innbetaling av bompenger i 2010-2018 Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av å redusere antall trafikkstasjoner. Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av omorganisering Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 317 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fylkeskommunale hurtigbåter Publisert: 03.06.2019 16:08
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »