Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

  • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
    Merverdiavgiftsfritak for enkeltartikler Publisert: 31.07.2019 09:12
  • Svar på spørsmål 135 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
    Merverdiavgiftsfritak for digitale og fysiske lydbøker Publisert: 31.07.2019 09:12
  • Svar på spørsmål 134 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
    Merverdiavgiftsfritak for elektronisk journalistikk Publisert: 31.07.2019 09:12
  • Svar på spørsmål 207 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

    Klimagassutslipp

    Publisert: 31.07.2019 09:03
  • Svar på spørsmål 306 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Provenyeffekt av å øke avgiftene på alkoholholdige drikkevarer Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 307 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Provenyeffekt av å øke avgiftene på tobakksvarer Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Avgiftsforskjell WLTP Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 303 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Merverdiavgift på alternativ behandling Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Fjerne 350-kronersgrensen Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 300 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Innføre merverdiavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 301 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Engangsavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 302 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Engangsavgift med vektfradrag for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 292 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Innsparing redusert omfang svart økonomi Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Innføre merverdiavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 291 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Innsparing mindre svart arbeid Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Klimaavgift Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 290 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Skattetilpasning fra multinasjonale selskaper Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 259 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Utslippsmålene i Prop 94 S Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 243 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
    Merverdiavgift på tidsskrifter Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 217 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
    Provenyvirkning av å øke CO2-avgiften Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 208 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
    Økning i salget av nullutslippbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
    Private helseforsikringer Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
    Merverdavgift på alternativ behandling Publisert: 31.07.2019 08:43
  • Svar på spørsmål 108 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

    Gjennomsnittleg skatt for befolkninga og ulike grupper av invandrarar

    Publisert: 05.07.2019 10:45
  • Svar på spørsmål 106 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
    Avgift på fly Publisert: 05.07.2019 10:41
  • Svar på spørsmål 105 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
    Mva - grenseoverskridende forhold Publisert: 05.07.2019 10:35
  • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
    Merverdiavgift på internasjonal transport Publisert: 05.07.2019 10:32
  • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

    Kjøp av ny bil under Solberg

    Publisert: 05.07.2019 10:28
  • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
    Avgiftsendringer 2013-2019 og fordelingseffekter Publisert: 05.07.2019 10:25
  • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
    Fjerne 350 kronersgrensen for avgiftsfri innførsel Publisert: 05.07.2019 10:22
  • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019

    Pendlerfradrag

    Publisert: 04.07.2019 12:45
  • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
    Fordelingseffekter av skatter, avgifter og subsidier Publisert: 04.07.2019 12:38
  • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

    Gjennomsnittlige elbilfordeler

    Publisert: 20.06.2019 13:54
  • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019

    Utbytteskatt

    Publisert: 13.06.2019 15:36
  • Svar på spørsmål 367 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.06.2019
    Provenyeffekt foreldrepenger fra fødselsdato Publisert: 12.06.2019 08:21
  • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

    Økologisk grunnkart

    Publisert: 05.06.2019 11:37
  • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
    CO2-fond Publisert: 05.06.2019 11:34
  • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
    Formuesskatt proveny økt verdsettelse næringseiendom Publisert: 05.06.2019 11:34
  • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

    Produktivitetsvekst

    Publisert: 04.06.2019 11:34
  • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    CO2-håndtering Publisert: 04.06.2019 11:17
    Når er det forventet at forhandlingsresultatet for støtte til investering og drift av fullskalaprosjektet er ferdig?

    Spørsmålet er forelagt olje- og energiministeren, som har gitt følgende svar:

    «Forhandlingsresultatet for støtte til investering og drift av fullskalaprosjektet må være ferdigstilt før ekstern kvalitetssikrer kan ferdigstille sin vurdering av prosjektet og vil være én del av underlaget til regjeringens vurdering ved investeringsbeslutning. Med den nåværende fremdriftsplanen er forhandlingene ferdige i løpet av 2019.»

  • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
    Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
  • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
    Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
  • Svar på spørsmål 281 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Vekst i BNP og offentlige utgifter Publisert: 04.06.2019 11:17
  • Svar på spørsmål 264 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
  • Svar på spørsmål 263 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
  • Svar på spørsmål 285 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

    kutt/reformer

    Publisert: 04.06.2019 11:17
  • Svar på spørsmål 89 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
    Vei, innbetaling av bompenger i 2010-2018 Publisert: 03.06.2019 16:08
  • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
    Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av å redusere antall trafikkstasjoner. Publisert: 03.06.2019 16:08
  • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
    Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av omorganisering Publisert: 03.06.2019 16:08
  • Svar på spørsmål 317 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Fylkeskommunale hurtigbåter Publisert: 03.06.2019 16:08
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »