Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019

  Utbytteskatt

  Publisert: 13.06.2019 15:36
 • Svar på spørsmål 367 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.06.2019
  Provenyeffekt foreldrepenger fra fødselsdato Publisert: 12.06.2019 08:21
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Økologisk grunnkart

  Publisert: 05.06.2019 11:37
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  CO2-fond Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt proveny økt verdsettelse næringseiendom Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  Produktivitetsvekst

  Publisert: 04.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  CO2-håndtering Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 281 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Vekst i BNP og offentlige utgifter Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 264 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 263 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 285 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  kutt/reformer

  Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 89 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Vei, innbetaling av bompenger i 2010-2018 Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av å redusere antall trafikkstasjoner. Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av omorganisering Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 317 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fylkeskommunale hurtigbåter Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Skiltelesende kameraer Publisert: 03.06.2019 09:39
 • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Norsk økonomi og arbeidsledighet Publisert: 03.06.2019 09:25
 • Svar på spørsmål 164 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Rusomsorgen - brukerstyrte plasser

  Publisert: 03.06.2019 09:03
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019

  Kap. 21 Statsrådet, post 01

  Publisert: 03.06.2019 08:57
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pensjonsopptjening studenter Publisert: 03.06.2019 08:25
  Hva ville det kostet at studenter fikk pensjonsopptjening ut fra hvor mange studiepoeng de avlegger gitt at pensjonsopptjeningen tilsvarer en arbeidsinntekt på 2,5 G per 60 avlagte studiepoeng?

  Spørsmålet er forelagt Arbeids- og sosialdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «Arbeids- og velferdsdirektoratet har beregnet effekten av pensjonsopptjening for avlagte studiepoeng. I beregningene er det lagt til grunn at forslaget skal innføres for avlagte studiepoeng etter 1. juli 2019. Videre er det, basert på tall fra Statistisk sentralbyrå om avlagte studiepoeng for skoleåret høsten 2017/våren 2018, kombinert med befolkningstall, lagt til grunn følgende andel av befolkningen per aldersgruppe som er studenter, målt i heltidsekvivalenter:

  Tabell 1. Antall studenter og studiepoengproduksjon samt omregning til heltidsekvivalenter og andel av befolkningen. Skoleåret 2017/2018

  AldersgruppeAntall studenterStudiepoeng per studentAntall studenter i heltidsekvivalenterBefolkningen per 1.1.2018Studenter som andel av befolkningen (heltidsekvivalenter)
  Under 20 år12 32149,610 18516?18 år:7,7 %
  20-24 år115 43452,1100 235342 37029,3 %
  25-29 år51 67844,338 156371 57510,3 %
  30-34 år22 07336,113 281358 3913,7 %
  35-39 år15 79732,28 478349 9932,4 %
  40-44 år13 54229,66 681354 3941,9 %
  45-49 år11 18927,35 091380 6741,3 %
  50 år eller eldre10 28024,94 26650-54 år:1,2 %
  Totalt252 314186 372

  Beregningene er foretatt i Arbeids- og velferdsdirektoratets mikrosimuleringsmodell TRIM, basert på et uttrekk av en viss andel tilfeldige personer i befolkningen, basert på kolonnen til høyre i tabell 1. Disse får en ekstra pensjonsopptjening som om de hadde en inntekt 2,5 G. For å ta høyde for at forslaget gjelder fra andre halvår 2019, er uttrekket for 2019 halvparten så mange personer.

  For å anslå effekten på samlet opptjening er det videre gjort noen forutsetninger om regelverket:

  • ● Opptjening fra studiepoeng kommer i tillegg til opptjening basert på pensjonsgivende inntekt. Det er likevel lagt til grunn det årlige taket på 7,1G som en øvre grense. Summen av opptjening som student og ut fra pensjonsgivende inntekt kan dermed ikke overstige 7,1G.
  • ● Omsorgsopptjening gir en garantert årlig opptjening på 4,5G. I tilfeller der vedkommende også er student, vil dermed pensjonsopptjeningen som følge av studier komme i fratrekk på omsorgsopptjeningen.
  • ● Eventuell garantipensjon blir avkortet med 80 prosent av opptjent inntektspensjon, også inntektspensjon opptjent på grunnlag av studiepoeng.

  I praksis er studenter en selektert gruppe ? de vil oftere ha høy inntekt i år etter studiene, og de vil oftere ha lav inntekt som student. Dette har det ikke vært mulig å ta høyde for i beregningene innenfor svarfristens rammer. Beregningene kan overvurdere omfanget av pensjonsopptjening ved studier for personer med lav lønn gjennom yrkeskarrieren, og dermed overvurdere omfanget som får garantipensjonen avkortet mot den ekstra pensjonsopptjeningen. Det kan medføre at de økonomiske konsekvensene blir noe undervurdert.

  Det er lagt til grunn at forslaget vil treffe personer som er 54 år og yngre fra og med andre halvår 2019. Merutgiftene vil da først påløpe når de eldste omfattet av forslaget fyller 62 år, i 2027.

  Tabell 2 viser anslag for årlige merutgifter av forslaget i perioden 2027–2099.

  Tabell 2. Økonomisk effekt av å innføre pensjonsopptjening for studier fra 1. juli 2019

  ÅrØkonomisk effekt i mill. kroner. G=98866ÅrØkonomisk effekt i mill. kroner. G=98866
  202702064945
  2028020651 117
  2029020661 310
  2030020671 518
  2031020681 733
  2032020691 949
  2033020702 164
  2034220712 377
  2035420722 586
  2036820732 792
  20371120742 994
  20381320753 191
  20391620763 384
  20402020773 573
  20412420783 754
  20423020793 927
  20433620804 092
  20444120814 249
  20454620824 401
  20465420834 544
  20476420844 677
  20487520854 799
  20498620864 911
  20509920875 016
  205111520885 118
  205213420895 214
  205315520905 299
  205417620915 373
  205520020925 443
  205623020935 504
  205726820945 553
  205831920955 598
  205937920965 634
  206045720975 663
  206155220985 686
  206266320995 704
  2063794

  »

 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Øke stipendandelen Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Redusert proveny fra bilrelaterte særavgifter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Salg av klimakvoter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Etterforskning voldtekt og vold i nære relasjoner Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Flytte støtte til HRS fra KD til JD Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved flere kvoteflyktninger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad - utvidet barnehage for barn i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Organisering av mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Belegg i mottak ved økte ankomster Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Plassering av overføringsflyktninger i mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Sosialhjelp - økning i barnetrygd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pedagognorm Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved å øke stønad til beboere i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Bostøtte - sosialhjelpsutgifter Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP-overgang til uføretryd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Alderspensjon - realinntekt Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventetid, nedsatt arbeidsevne unge Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventid for personer under 30 år Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - avkorting mot omsorgsstønad Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - innstramming i ordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Avvikle engangsstønad og erstatte med minsteytelse foreldrepenger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Foreldrepenger premature barn Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nysnø Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Elsertifikatordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Gjenåpning av passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Ombygging, passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 107 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nasjonal ID Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Bompenger og veibruksavgift pr gjennomsnittlig 10,5 år gammel dieselbil Publisert: 03.06.2019 08:24
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »