Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Avlingsskade – erstatning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til erstatning ved avviklingsskade med 525 millioner kroner (fra 43 millioner kroner).

Av totalt 15 000 saker fra avlingsåret 2018, vil 3 700 saker først bli behandlet og utbetalt i 2019. I  tillegg kommer anslåtte utbetalinger som følge av avlingsskader i 2019.