Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skattlegging av ektefeller

Regjeringen foreslår enkelte justeringer og oppdateringer av reglene om skattlegging av ektefeller.

De foreslåtte endringene vil gjøre reglene mer tilgjengelige og forståelige for skattyterne, og vil samtidig være forenklende for Skatteetaten. Endringene antas å være uten provenyvirkninger.

Les mer i Prop. 115 LS (2018-2019) kapittel 6