Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Engangsavgift for kjøretøy eldre enn 20 år

Regjeringen foreslår at engangsavgift for kjøretøy (herunder MC) som er over 20 år fjernes.

Forslaget gjelder alle kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, og innebærer at kjøretøy over 20 år etter 1. juli 2019 kan importeres uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften.

Les mer i Prop. 115 LS (2018–2019) kapittel 3.2