Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elektronisk pasientjournal

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Direktoratet for e-helse igangsette et forprosjekt for en ny elektronisk pasientjournalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste utenfor Midt-Norge og samhandling med spesialisthelsetjenesten.

Dette er ett av tre parallelle tiltak på veien mot "Én innbygger – én journal". 

Les mer på regjeringen.no: Felles innsats for en kommunal pasientjournalløsning