Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konkurranseklagenemda

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Konkurranseklagenemda som følge av spesielt stor saksmengde i 2019 og en lovpålagt plikt til å behandle klager innenfor seks måneder.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 5,8 millioner kroner i 2019.

Les mer i Finansdepartementets fagproposisjon