Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konkurransetilsynet - dagligvaremarkedet

Regjeringen foreslår å øke innsatsen med håndheving av konkurranseloven i dagligvarebransjen gjennom å øke Konkurransetilsynets bevilgning. Forslaget innebærer at tilsynet kan øke innsatsen mot dagligvaremarkedet med 6-7 årsverk.

Regjeringen foreslår 6,5 millioner kroner til formålet i 2019.

Les mer i Finansdepartementets fagproposisjon

Se også egen pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet