Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pelsdyr – kompensasjon for avvikling

Regjeringen foreslår å opprette en ny post til kompensasjon etter planlagt ny lov om forbud mot hold av pelsdyr. Kompensasjon for avvikling av pelsdyrhold vil kunne gis alle aktive produsenter per 15. januar 2018, selv om de har avviklet før lovforbudet trer i kraft.

Landbruks- og matdepartementet tar sikte på å sende kompensasjonsforskrift på høring kort tid etter at Stortinget eventuelt har vedtatt lovforslaget. Forskrift om kompensasjon vil kunne være fastsatt omkring 1. oktober 2019. Det er derfor mulig at noe kompensasjon kan komme til utbetaling innen utgangen av 2019.