Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Redusert alkoholavgift

Regjeringen foreslår å utvide gjeldende avgiftsfritak for øl fra små bryggeri til også å omfatte alkoholholdige drikkevarer som sider og lignende.

Forslaget innebærer en liten endring som sikrer at like varer behandles likt avgiftsmessig.

Les mer i Prop. 115 LS (2018­–2019) kapittel 4