Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Register over reelle rettighetshavere

Regjeringen foreslår å etablere et register over reelle rettighetshavere i Brønnøysund­registrene.

Formålet med registeret er å innhente, registrere, lagre og gi innsyn i opplysninger om reelle rettighetshavere. Registeret vil blant annet bidra til økt åpenhet om aksjeeiere, og ivareta de krav som stilles gjennom EUs fjerde hvitevaskings­direktivet.

Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til opprettelse av et register over reelle rettighets­havere.

Les mer i Finansdepartementets fagproposisjon

Se også egen pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet