Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Staur gård AS – avvikling og salg

Regjeringen foreslår å avvikle selskapet Staur gård AS. Staur gård AS driver virksomhet i et konkurranseutsatt marked (gjestegård/kurs og konferanse). Det er etter regjeringens oppfatning ikke en statlig oppgave å eie, drive eller legge til rette for drift av et kurs- og konferansehotell, som står i direkte konkurranse med lokale og regionale gjestegårder

Staur gård AS driver også med landbruksvirksomhet. Regjeringen mener at landbrukseiendommer bør eies og driftes av andre enn staten. Det er i Norge lange tradisjoner for at slike verdier hovedsakelig er i privat eie.