Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bargoveahka

2018:s ledje 2 802 000 olbmo barggus Norggas, 39 000 olbmo eanet go ovddit jagi, dahje 1,4 proseantta eanet. 2019 reviderejuvvon nationálabušeahtas meroštallojuvvo ahte bargiidlohku boahtá lassánit 1,3 proseanttain jagi 2019 ja 0,7 proseanttain jagi 2020. Bargiidlohku lea mihtiduvvon Statistihkalaš guovddášbyrå bargofápmoiskkadeamis (AKU), bargiidlogu ja bargoohcciid ektui geain ii leat dienas (bargguhisolbmot).