Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 365 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - økt friinntekt og forlenget tidsgrense fra 2024 Publisert: 29.05.2020 18:30
 • Svar på spørsmål 364 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - økt friinntekt for PUD PAD mv. samtidig som prosjektomfang øker Publisert: 29.05.2020 18:29
 • Svar på spørsmål 363 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - økt friinntektsrente for PUD og PAD mv. Publisert: 29.05.2020 18:28
 • Svar på spørsmål 360 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - utvidelse av tidsgrense fra 2024 Publisert: 29.05.2020 18:26
 • Svar på spørsmål 359 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - Norogs forslag Publisert: 29.05.2020 18:26
 • Svar på spørsmål 358 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - Norogs forslag Publisert: 29.05.2020 18:25
 • Svar på spørsmål 13 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Leterefusjoner og opphørsrefusjoner Publisert: 29.05.2020 18:24
  Ber om en oversikt over utbetalte leterefusjoner og opphørsrefusjoner de siste 5 år, med oversikt over selskaper og hvor mye de har mottatt per år, samt hvilke selskaper som har fått opphørsrefusjon som har blitt kjøpt opp av andre.

  Dersom et petroleumsselskap går med underskudd, kan underskuddet og ubenyttet friinntekt etter gjeldende regler fremføres med et rentetillegg. Etter reglene om leterefusjon kan skattyter kreve utbetalt årlig skatteverdien av direkte og indirekte leteutgifter, med unntak av finansutgifter. Dersom selskapet aldri får tilstrekkelig skattemessig overskudd, vil staten refundere skatteverdien av underskuddet ved opphør av virksomheten på norsk sokkel.

  Tabell 1 viser negative skattebetalinger per selskap slik dette fremkommer i de årlige skattelistene som offentliggjøres etter ordinær fastsetting for årene 2014 til 2018. Eventuelle endringer etter ordinær fastsetting fremkommer ikke av tabellen. Det fremgår ikke av skattelisten om utbetalingene til det enkelte selskap er knyttet til leterefusjon eller opphørsrefusjon. Tabell 2 viser samlede utbetalinger for årene 2014 til 2018 fordelt på henholdsvis leterefusjon og opphørsrefusjon.

  Et svar på spørsmålet om hvilke selskaper som har fått opphørsrefusjon som har blitt kjøpt opp av andre, krever nærmere utredning. En slik utredning faller utenfor det som er mulig å håndtere i en ordinær spørsmålsrunde til revidert nasjonalbudsjett.

  Tabell 1 Negative skattebetalinger (utbetalinger) per selskap for perioden 2014–2018. Kroner

  Org.nr.Selskapsnavn
  (per skatteliste 2018 eller på opphørstidspunkt)
  20142015201620172018
  887 995 222Det Norske Oil AS-61 093 621 -700 895 825  
  891 797 702North Energy ASA-373 623 728-382 641 824   
  910 229 958Det Norske Exploration AS-552 913 658    
  912 439 836Prores E&P AS-819 000  -895 242 
  913 120 981Inpex Norge AS-102 812 897-54 181 122-74 786 254-83 957 978-114 160 617
  913 561 473Wellesley Petroleum AS -59 684 502-387 705 711-589 982 205-996 983 705
  913 905 881DNO Norge AS-5 409 296-451 951 546-270 485 830-276 745 761-245 971 857
  914 515 300Edison Norge AS -559 740 315-316 637 159-150 175 092-69 334 175
  915 419 062 Okea AS  -3 740 262-20 885 082 
  915 672 221 Petrosee AS  -632 847-183 176 
  916 358 857 M Vest Energy AS  -44 187 855-69 651 054-54 514 457
  917 014 876 TYR EXPLORATION AS   -30 641 917 
  918 092 781 ONE-DYAS NORGE AS    -143 876 422
  918 175 334 PANDION ENERGY AS   -89 162 503-78 331 188
  918 352 074 NORSEA GAS AS   -1 494 114 
  918 466 452 DNOILCO AS   -6 914 022 
  919 160 675Eni Norge AS -245 799 169-236 633 199  
  919 223 367ACUMEN ENERGY AS    -16 140 262
  919 496 649CHRYSAOR NORGE AS    -52 619 813
  919 886 080SOURCE ENERGY AS    -16 069 327
  927 066 440 Total E&P Norge AS  -281 529 505  
  930 322 784Chevron Norge AS-86 633 309-147 538 991-68 375 830-109 928 516 
  930 459 321 AKER BP AS   -13 012 845 294 
  934 651 758NEPTUNE E&P NORGE AS-580 894 703-599 557 288-245 248 757-102 464 457 
  946 680 591KUFPEC Norway AS-67 317 951-96 006 479-30 432 254-50 733 455 
  981 355 210BP Norge AS -40 509 344-2 251 714 316  
  985 706 050Talisman Energy Norge AS-73 273 137-3 403 476 507   
  986 209 409Lundin Norway AS-2 722 234 906-2 303 881 398-675 259 466  
  986 478 434Maersk Oil Norway AS-514 810 333-577 513 817-133 778 095-54 827 842 
  986 592 288BG Norge Limited-214 406 840-258 080 452-3 487 177 008  
  987 008 644Noreco Norway AS-314 458 496-118 239 826-401 020 640  
  987 863 749Dana Petroleum Norway AS-173 130 179-14 484 188-3 464 881-32 705 040 
  988 120 545MOL Norge AS-227 080 790-308 333 410-115 625 665-112 435 057-241 762 186
  988 217 867Concedo ASA-215 548 948-123 121 522-108 753 330-116 332 033-99 816 705
  988 400 025OMV (Norge) AS -559 789 334-123 379 062  
  989 362 100Suncor Energy Norge AS-723 304 406-985 919 314-255 514 555-196 012 346-230 494 433
  989 399 071DNO NORTH SEA (NORGE) AS-526 166 920-459 595 224-442 752 644-392 159 484-274 021 538
  989 490 168Bayerngas Norge AS-342 799 423-582 993 473-275 555 282  
  989 795 767Skagen44 AS-61 782 683-37 200 837-34 085 299-32 755 128-36 057 765
  989 795 848 Aker BP ASA  -1 153 136 803  
  990 554 382Fortis Petroleum Norway AS-382 547 943-333 637 743-70 877 652-103 462 368-63 406 150
  990 809 712Production Energy Company AS-5 796 790-80 537 476-1 015 078-362 931-301 035
  991 193 030Edison International Norway Branch-368 676 861    
  991 252 606Tullow Oil (Bream) Norge AS-1 963 209-606 869-550-241 834 008 
  991 735 194Lotos Exploration and Production Norge AS-99 634 807    
  991 870 830Tullow Oil Norge AS-1 166 391 130-504 581 783-772 999 394-11 107 854-326 052 914
  993 787 787Repsol Norge AS-320 954 467-619 790 626-158 539 977  
  994 434 403Capricorn Norge AS-451 109 464-291 378 444-246 355 502-315 510 422-283 210 714
  995 915 995Core Energy AS-103 142 737    
  996 460 088Atlantic Petroleum Norge AS-176 606 494-93 182 669-22 805 507  
  997 015 231Petrolia Noco AS-70 809 557-101 022 951-28 102 002-39 075 276-55 154 037
  997 295 684North E&P AS-474 684 555-226 773 984-67 886 535-233 227 069 
  998 152 550Lukoil Overseas North Shelf AS-77 645 945-156 005 734-66 043 577-99 209 179-49 690 089
  998 433 223RN Nordic Oil AS-120 911 482-67 020 839-54 533 384-78 024 265-80 975 456
  998 449 111 TELLUS PETROLEUM AS   -369 097 224 
  998 477 603Inov8 Energy AS-1 493 910    
  998 483 476Spike Exploration AS-1 055 403 952-547 557 470   
  998 516 048Moeco Oil & Gas Norge AS-146 757 745-167 708 036-57 514 160-64 520 248-42 777 771
  998 709 326Enquest Norge AS-25 144 241-4 738 422  -20 867 052
  998 726 441Lime Petroleum Norway AS-117 187 251-467 615 059-182 251 620-60 585 404-251 671 776
  998 852 722Point Resources AS-345 751 179-474 007 003-724 729 695  
  I alt-13 453 128 943-16 506 404 990-14 576 162 967-17 149 903 046-3 844 261 444

  Tabell 2 Samlede negative skattebetalinger (utbetalinger) knyttet til hhv. leterefusjon og opphørsrefusjon for perioden 2014?2018. Mill. kroner

  20142015201620172018
  Leterefusjon -13 452-13 103-7 720-3 249-3 427
  Opphørsrefusjon-1-3 403-6 856-13 901-418
  I alt-13 453 -16 506 -14 576 -17 150 -3 844
 • Svar på spørsmål 438 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - provenyeffekter Publisert: 29.05.2020 18:19
 • Svar på spørsmål 211 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - Norogs og regjeringens forslag Publisert: 29.05.2020 18:18
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 20.5.2020
  Låneordning som alternativ til regjeringens forslag til midlertidige endringer i petroleumsskatten Publisert: 29.05.2020 18:17
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.5.2020
  Biodrivstoff Publisert: 29.05.2020 18:06
 • Svar på spørsmål 433 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Langsiktige likviditetslån Publisert: 29.05.2020 17:13
 • Svar på spørsmål 51 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Anslag for G og beregnede besparelser Publisert: 29.05.2020 16:44
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Permitteringsregelverket - kostnader ved å øke perioden med fritak for lønnsplikt Publisert: 29.05.2020 16:43
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Permitteringsregelverket for fiskeindustrien Publisert: 29.05.2020 16:43
 • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020

  Antall spesialrådgivere og lønnskostnader i jusstisektoren

  Publisert: 29.05.2020 15:55
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Kondemneringsordningen - omstilling Publisert: 29.05.2020 15:49
 • Svar på spørsmål 437 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Permitteringsregelverket - innsparingen ved å innføre en ny periode med lønnsplikt Publisert: 29.05.2020 15:49
 • Svar på spørsmål 56 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Låneordning i GIEK Publisert: 29.05.2020 15:46
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 19.5.2020
  Lånegarantiordning Publisert: 29.05.2020 15:07
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020

  Behovet for asfaltering av riksveger

  Publisert: 29.05.2020 14:43
 • Svar på spørsmål 341 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Klimasats Publisert: 29.05.2020 14:42
 • Svar på spørsmål 357 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Kostnad for opplæring for elever uten vitnemål Publisert: 29.05.2020 14:42
 • Svar på spørsmål 428 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Krav om ombruk og gjenbruk i offentlige anskaffelser Publisert: 29.05.2020 14:42
 • Svar på spørsmål 86 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Biodrivstoff Publisert: 29.05.2020 14:41
 • Svar på spørsmål 88 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Avansert biodrivstoff Publisert: 29.05.2020 14:41
 • Svar på spørsmål 355 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  EKstraplasser i VG3 for at lærlinger skal fullføre Publisert: 29.05.2020 13:59
 • Svar på spørsmål 356 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Kostnad ved opprettelse av nye plasser i vgo Publisert: 29.05.2020 13:59
 • Svar på spørsmål 145 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Fastlege og legevakt - fjerning av egenandel for alderen 16-20 år Publisert: 29.05.2020 13:39
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020

  Forskningsbevilgning i 2020

  Publisert: 29.05.2020 13:39
 • Svar på spørsmål 156 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Opptrappingsplan for rusfeltet - binding i fastsatte tiltak Publisert: 29.05.2020 13:38
 • Svar på spørsmål 172 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Årsverk - skolehelsetjensten Publisert: 29.05.2020 13:38
 • Svar på spørsmål 193 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Kostnad for en sykehjemsplass (per døgn, mnd, eller år) Publisert: 29.05.2020 13:38
 • Svar på spørsmål 198 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Heltidsprosjekter i kommunene Publisert: 29.05.2020 13:38
 • Svar på spørsmål 225 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Vaksiner - statlig finansiert voksenvaksinasjonsprogram Publisert: 29.05.2020 13:37
 • Svar på spørsmål 231 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Folkehelseprogrammet - oversikt over tiltak fra 2017 Publisert: 29.05.2020 13:37
 • Svar på spørsmål 83 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 15.5.2020
  Kostnader for skoler, institusjoner, helsetjenester osv for kvoteflyktninger Publisert: 29.05.2020 13:37
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Kommunale helse- og omsorgstjenester - kostnader til personell og smittevernutstyr Publisert: 29.05.2020 13:19
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.5.2020
  Kostnad framskynde byggeprosjekter UH Publisert: 29.05.2020 13:16
 • Svar på spørsmål 207 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.5.2020
  Endring i avgift på alkoholfrie drikkevarer, sjokolade- og sukkervarer og veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 20.5.2020
  Redusert veibruksavgift på autodiesel Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 77 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.5.2020

  Petroleumsskatt - utbetaling gjennom negativ terminskatt

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 116 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 26.5.2020

  Økt veibruksavgift på diesel

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 26.5.2020

  Økt veibruksavgift på bensin

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 114 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 26.5.2020

  Økt CO2-avgift på mineralske produkter

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 20.5.2020

  Redusert veibruksavgift på bensin

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 293 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Ungdomspsykiatri - avviste pasienter Publisert: 29.05.2020 13:12
 • Svar på spørsmål 443 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - forlengelse av utbetalingsordning Publisert: 29.05.2020 10:44
 • Svar på spørsmål 361 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - forlenget utbetaling av underskudd Publisert: 29.05.2020 10:44
 • Svar på spørsmål 444 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020

  Petroleumsskatt - utvide til alle investeringer i 2022-2024

  Publisert: 29.05.2020 10:44