Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 149 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Andøya Space Port Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 148 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Tidsplan for fastsettelse av ny ordning for kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold Publisert: 22.05.2020 15:06
  Når vil ny ordning for kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold være på plass?

  Spørsmålet er forelagt Landbruks- og matdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «Det tas sikte på at nye regler om kompensasjon sendes på høring i månedsskiftet juni/juli med tre måneders høringsfrist. Nye bestemmelser om kompensasjon kan være fastsatt i løpet av oktober.»

 • Svar på spørsmål 74 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Eiendomsskatt før og etter statsbudsjettet 2020 Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 67 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Redusert eiendomsskattesats Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Fordelingsvirkning mellom Distriktstilskudd Sør-Norge og Distriktstilskudd Nord-Norge ved økt tilskuddsramme Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Kostnader ved å videreføre ordningen for ressurskrevende tjenester etter fylte 67 år Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Omstillingskostnader ifb. overføring av fylkesadministrasjonen Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.5.2020
  Bistandsbudsjettet - fordeling mellom beilgning til helse og regionbevilgning Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.5.2020
  Omdisponering fra Forsvarsbygg, forsinkelser Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.5.2020
  Forsinkete byggeprosjekter Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 82 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Kostnaden ved å frita kommunene fra arbeidsgiveravgift ut året Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Bankers overskudd og provenyvirkning av økt finansskatt i 2020 og 2021 Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Internasjonale stillinger Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Korrigert svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Kommunene merutgifter ved å reversere økning i makspris i barnehage Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Antall lærere eller miljøarbeidere for 170 mill. kroner Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Hæren i Nord-Norge, deponiordning for vask og utlevering av tøy Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Renhold i Forsvaret Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 13.5.2020
  Økonomiske konsekvenser av koronautbruddet for kommunene Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Internasjonale operasjoner Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 13.5.2020
  Merutgifter for kommunesektoren Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 13.5.2020
  Reduserte brukerbetalinger Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 87 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 18.5.2020
  Internasjonale handelsavtaler Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.5.2020
  Bindinger av bidstandsbudsjettet i helhet og per kap/post er bundet per 1. juli? Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 64 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Selskapsskatt og samlet skatt på kapitalinntekt Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 60 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Låneordning for pakkereisearrangører Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Formuesskatt fordelt på inntekt Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Redusere mva.-satsen for næringsmidler Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Korrigert svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Avgift på tobakk – redusere avgiften på snus Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Redusert lav mva.-sats ut året Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Vridende skatter Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.5.2020

  Investeringskostnader Ørland flystasjon

  Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 28 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Jobbskattefradrag tilsvarende fagforeningsfradraget Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020

  Karaktersnitt blant innvandrere

  Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Endre trinnskatten for å forbedre arbeidsinsentiver Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020

  Kostnad ved å ansette barnehagelærere, fagarbeidere og barnehageassistenter

  Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.5.2020

  Utvide opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap

  Publisert: 22.05.2020 15:06
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Arv - oppheve vedtak 2020 Publisert: 22.05.2020 15:05
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Formuesskatt - tilbakebetale for 2019 og 2020 Publisert: 22.05.2020 15:05
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Bindinger på bistandsbudsjettet for 2020 pr. 31.12.19 Publisert: 22.05.2020 15:05
 • Svar på spørsmål 132 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Bistandsbudsjettet - prosent av oppdatert anslag på BNI Publisert: 22.05.2020 15:05
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Havbruk Publisert: 22.05.2020 12:24
 • Svar på spørsmål 60 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Havbruk Publisert: 22.05.2020 12:23
 • Svar på spørsmål 50 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Petroleumsinvesteringer Publisert: 22.05.2020 12:21
 • Svar på spørsmål 49 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 12.5.2020
  Virkninger av endringer i petroleumsskatten Publisert: 22.05.2020 12:21
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger i bestemte næringer Publisert: 22.05.2020 12:21
 • Svar på spørsmål 84 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020

  Økt nedre grense for betaling av eiendomsskatt

  Publisert: 22.05.2020 12:21
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.5.2020
  Luftambulansetjenesten - kostnader Publisert: 22.05.2020 08:49
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.5.2020
  Beredskap - helseforetak, kostnader Publisert: 22.05.2020 08:49
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.5.2020
  Arbeids- og velferdsetaten - kostnader ved ekstra stillinger Publisert: 22.05.2020 08:49
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.5.2020
  Arbeidsmarkedstiltak - ventetid for personer under 30 år Publisert: 22.05.2020 08:49